Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Matbu evrak

  Yazı Boyutu - 14 +

Aşağıdaki listede yer alan "Matbu Evrak" ları bilgisayarınıza indirmek için üzerlerine tıklayınız.

 

Ek Dökümanlar

   
HÜKMI ŞAHIS KAYIT BEYANNAMESI [615 KB]
HÜKMI ŞAHIS KAYIT DILEKÇESI SICIL MÜDÜRLÜĞÜNE HITABEN [25 KB]
HÜKMI ŞAHIS KAYIT DILEKÇESI TICARET VE SANAYI ODASI BAŞKANLIĞINA HITABEN [25 KB]
AĞIRLIKLI IŞ KOLU DILEKÇESI [21 KB]
TAAHHÜTNAME [28 KB]
HAKIKI ŞAHIS KAYIT BEYANNAMESI [612 KB]
HAKIKI ŞAHIS KAYIT DILEKÇESI SICIL MÜDÜRLÜĞÜNE HITABEN [27 KB]
HAKIKI ŞAHIS KAYIT DILEKÇESI TICARET VE SANAYI ODASI BAŞKANLIĞI NA HITABEN [23 KB]
HAKIKI ŞAHIS TERK DILEKÇESI SICIL MÜDÜRLÜĞÜNE HITABEN [23 KB]
HAKIKI ŞAHIS TERK DILEKÇESI TICARET VE SANAYI ODASI BAŞKANLIĞINA HITABEN [21 KB]
MAL BEYANI [20 KB]
PAY LISTESI [33 KB]
İŞTIRAK LISTESI [38 KB]
KURULUŞ BILDIRIM FORMU [104 KB]
KAYIT BILGILERI FORMU [24 KB]
KAYIT BILGILERI DILEKÇESI [23 KB]
KURUCULAR BEYANI [69 KB]
KOOP.ŞIRKET VE ŞUBELER IÇIN DILEKÇE [34 KB]
TAAHHÜTNAME GERÇEK KIŞI [28 KB]
BIRLESME RAPORU [56 KB]
BIRLESME SÖZLESMESI [53 KB]
BIRLESME DEVROLAN LTD ŞTI KARAR ÖRNEĞI [34 KB]
BIRLESME DEVRALAN LTD ŞTI KARAR ÖRNEĞI [51 KB]
BIRLEŞMEDEN DOLAYI DEVROLAN ŞIRKET ALACAKLILARA ÇAGRI İLANI [37 KB]
BIRLEŞMEDEN DOLAYI ORTAKLARA ÇAGRI İLANI [42 KB]
BÖLÜNME RAPORU [33 KB]
BÖLÜNME SÖZLEŞMESI [41 KB]
BÖLÜNMEDEN DOLAYI ORTAKLARA ÇAGRI İLANI [38 KB]
BÖLÜNMEDEN DOLAYI ALACAKLILARA ÇAGRI İLANI [28 KB]
TÜR DEĞİŞTİRME PLANI TTK M.185 [33 KB]
TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU TTK M.186 [47 KB]
LIMITED ŞIRKETTEN TICARI İSLETMEYE TÜR DEĞIŞIKLIĞI KARAR ÖRNEĞI [39 KB]
KOLLEKTIF ŞIRKETTEN LIMITED VEYA ANONIM ŞIRKETE TÜR DEĞIŞIKLIĞI KARAR ÖRNEĞI [48 KB]
LIMITED ŞIRKETTEN ANONIM ŞIRKETE TÜR DEĞIŞIKLIĞI KARAR ÖRNEĞI [39 KB]
TÜR DEĞIŞIKLIĞINDE KOBI MALI MÜŞAVIR RAPORU [47 KB]