Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Kooperatiflerin Kayıt Silme Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 3. ilan tarihinden itibaren asgari 1 yıl geçip geçmediğinin kontrolünün yapılması
4) 1 noter tastikli 1 ıslak imzalı 1 noter tastiklinin fotopopisi genel kurul tutanağı
5) 1 asıl sıfır Bilanço 1 fotokopisi
6) 1 adet gündem kararı (komiserli ise fotokopi, komisersiz ise noter onaylı)
7) 2 asıl hazirun cetveli
8) 1 asıl, 1 fotokopi bakanlık temsilci görevlendirme yazısı
9) 2 asıl tasfiye kurulu raporu