Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Kooperatiflerin Tasfiyeye Giriş Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 noter onaylı genel kurul tutanağı 1 fotokopisi ve 1 ıslak imzalısı
4)1 asıl yetki kararı 1 fotokopisi
5) 1 adet gündem kararı 1 fotokopisi
6) 2 asıl hazirun listesi
7) 1 asıl 1 fotokopi bakanlık temsilci görevlendirme yazısı
8) 1 asıl bilanço 1 fotokopisi
9) 1 asıl gelir tablosu 1 fotokopisi
10) 2 asıl yönetim kurulu raporu
11) 2 asıl denetim kurulu raporu
12) Tasfiye memurları olarak atanan kişiler daha önceki yetkilerden farklı ise 1 er adet yerleşim yeri belgesi (Trabzon ili dışında ikamet ediyor ise) ve tescil talepnamesi ve bunların fotokopileri