Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Kooperatiflerin Olağan Genel Kurul Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet (Noter Tastikli) asıl, 1 fotokopi genel kurul toplantı tutanağı
3) Seçim yapılmış ise; 1 asıl yetkinin nasıl kullanılacağını gösteren temsil ve ilzam yetkisi kararı
4) Yetki verilen kişiler önceki yıllardan farklı ise yetkililerin 1 er adet yerleşim yeri belgesi (Trabzon dışında ikamet ediyor ise) ve tescil talepnamesi ve bunların fotokopileri
5) 1 adet gündem kararı (komiserli ise fotokopi, komisersiz ise 1 noter onaylı)
6) 1 asıl hazirun listesi
7) 1 asıl komiser görevlendirme yazısı
8) 1 asıl yönetim kurulu raporu
9) 1 asıl denetim kurulu raporu
10) 1 asıl bilanço
11) 1 asıl gelir tablosu