Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Kooperatiflerin Ana Sözleşme Değişikliği Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

1)1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) Değişikliği yapılacak anasözleşme maddesinin yeni şeklini gösteren 6 adet asıl imzalı tadil metni
4) Değişikliği yapılacak anasözleşme maddesinin yeni şeklini gösteren 1 asıl karar ve fotokopisi
5) 1 asıl genel kurul tutanağı 1 adet fotokopisi ve 1 ıslak imzalısı
6) 1 fotokopi gündem kararı
7) 1 asıl hazirun cetveli
8) 1 asıl komiser görevlendirme yazısı
9) 1 asıl yönetim kurulu raporu
10) 1 asıl denetim kurulu raporu
11) 1 asıl bilanço
12) 1 asıl gelir tablosu