Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Anonim Şirketlerin Ana Sözleşme Değişikliği Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) Değişikliği yapılacak anasözleşme maddesinin yeni şeklini gösteren 6 adet asıl imzalı tadil metni
4) Değişikliği yapılacak anasözleşme maddesinin yeni şeklini gösteren 1 noter onaylı 1 fotokopi karar
5) Değişikliği yapılan madde temsil ve ilzam ise yeni yetkili veya yetkililerin 1 adet tescil talepnamesi, yetki verilen kişi şirket ortakları dışından ise 1 yerleşim yeri belgesi(Trabzon ili dışında ikamet ediyor ise) ve tescil talepnamesi ve fotokopileri
6) Değişikliği yapılan madde adres ise Taahhütname
7) Değişikliği yapılan madde sermaye ise ;
2 adet önceki sermayenin ödendiğini, arttırılan sermayenin dağıtılmayan karlar, yedekler vb. kalemlerden karşılanması söz konusu ise bu durumu açıklayan mali müşavir raporu
1 asıl, 1 fotokopi mali müşavirin faaliyet belgesi
8) Eğer A.Ş sermaye piyasası kuruluna tabi ise bu kurumun izin yazısının aslı
9) Eğer A.Ş döviz firması ise Bakanlığın izin yazısının aslı
10) Değişiklik sermaye maddesinde ise 3 asıl iştirak listesi
11) 1 noter onaylı genel kurul tutanağı 1 fotokopisi ve 1 ıslak imzalısı
12) 2 fotokopi gündem kararı
13) 2 asıl hazirun cetveli
14) 1 asıl 1 fotokopi komiser görevlendirme yazısı
15) 2 asıl yönetim kurulu raporu
16) 2 asıl denetim kurulu raporu
17) 1’er bilanço ve gelir tablosu (Şirket yetkili veya yetkilileri tarafından ıslak imzalı) ve fotokopileri
Not: Raporlar birleştirilebilir ve tek bir rapor halinde düzenlenebilir. Raporun sonuç bölümünde, öz varlık tespit edilmeli ve sermayenin karşılıksız kalıp kalmadığı, yüzde kaç oranında korunduğu ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde var olduğuna dair ibareler eklenmelidir.

 

Ek Dökümanlar

   
DEĞIŞIKLIĞI YAPILAN MADDE ADRES ISE TAAHHÜTNAME_1 [28 KB]