Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Limited Şirketlerin Hisse Devri Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

Hisse devri tescil ve ilan zorunluluğu bulunan bir işlemdir. Limited Şirketlerinde hisse devri işlemi noterden devir senedi yapılıp, firmanın genel kurulu karar alıp şirketin pay defterine yapılan devir işlemi işlendiği ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescilin yapıldığı zaman geçerlidir.
1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe
3) 1 noter onaylı 1 fotokopi Hisse Devir Sözleşmesi
4) 1 noter onaylı 1 fotokopi Hisse Devri Kararı
5) 1 fotokopi hisse devrini alan ve satan kişilerin pay defteri sayfaları
6) Şirkete yeni giren ortakların 1 er adet asıl ve 1’er fotokopi yerleşim belgesi(Trabzon dışında ikamet ediyor ise) ve imza beyannameleri ve fotokopileri, firmaya yeni giren ortağa aynı kararda yetki de veriliyorsa yetkili kişi veya kişilere ait 1 er adet tescil talepnameleri ve fotokopileri(Aynı karar içerisinde yeni ortağa yetki verilmesi durumunda yetki verilen kişinin imzalayacağı 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben görev kabul dilekçesi)
NOT: Pay defterinin işlenişinde her ortak kendi sayfasını imzalamalıdır. Hisse devri kararlarının sonuna yapılan devir sonrası pay durumu dökülmelidir.

 

Ek Dökümanlar

   
1 NOTER ONAYLI 1 FOTOKOPI HISSE DEVRI KARARI [23 KB]