Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.


Kooperatiflerin Merkez Nakli Tescil İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

1) 1 adet Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe ( örnek için tıklayınız )
2) 1 adet Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na hitaben dilekçe ( örnek için tıklayınız )
3) 1 adet Taahhütname ( örnek için tıklayınız )
4) 1 adet Oda Kayıt Beyannamesi ( örnek için tıklayınız )
5) 1 noter onaylı Genel Kurul Toplantı Tutanağı, bunun 1 fotokopisi ve 1 ıslak imzalısı
6) 1 asıl karar ( anasözleşmenin adres maddesinin yeni şeklini içeren) ve bir fotokopi
7) 6 adet Tadil Metni ( anasözleşmenin adres maddesinin yeni şeklini içeren)
8) 2 adet gündem kararı fotokopisi
9) 2 adet Hazirun Listesi (1 adet fotokopi)
10) 1 adet asıl Komiser Görevlendirme Yazısı (1 adet fotokopi)
11) Kooperatifin türüne göre Tarım İl Müdürlüğü ya da Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünce verilen merkez nakli izin yazısı
12) 2 ıslak imzalı Yönetim Kurulu Raporu
13) 2 ıslak imzalı Denetim Kurulu Raporu
14) 1 ıslak imzalı 1 fotokopi Bilanço
15) 1 ıslak imzalı 1 fotokopi Gelir Tablosu
16) Ortakların 1 er adet Trabzon ili dışında ikamet ediyor ise yerleşim yeri belgesi ve imza sirküleri, yetkisi bulunmayan ortakların 1’er imza beyannameleri ve bunların 1’er fotokopisi
17) Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce TST’ nün 111. maddesine göre düzenlenmiş belge
18) Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tasdikli kuruluş ve sonrası değişiklikleri gösteren belgeler ve yayınlandıkları Ticaret Sicil Gazeteleri
19) Merkezin bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan evrakların 1 takım fotokopileri

 

Ek Dökümanlar

   
1 ADET TICARET SICIL MÜDÜRLÜĞÜ NE HITABEN DILEKÇE_11 [25 KB]
1 ADET TICARET VE SANAYI ODASI BAŞKANLIĞI NA HITABEN DILEKÇE_4 [25 KB]
1 ADET TAAHHÜTNAME_12 [28 KB]
1 ADET ODA KAYIT BEYANNAMESI_10 [615 KB]