Tescil işlemlerinizin ön kontrol süreci elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. MERSİS talebinizi oluşturduktan sonra randevu.ttso.org.tr adresi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Not 1: Randevusuz işlem yapılmamakta, randevu saati dışında elden evrak alınmamaktır.
Not 2: Ticaret Sicil İşlemleri ile ilgili güncelleme yapılmaktadır.

Ticaret Sicil Görevleri

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ :

Ticaret Sicil Müdürlüğünde Ticaret Sicil Müdürü ve Ticaret Sicil Müdür Yardımcıları hizmet vermekte olup, bu görev tanımının yerine getirilmesinden birim çalışanları sorumludur.

Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,

Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını sağlamak, Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, Ticaret Sicili Talimatlarına ve Ticaret Sicili Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirmek,

Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi sağlayacak hizmeti vermek, Genel Sekreter tarafından Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne havale edilen yazılara cevap vermek, Ticaret Sicil Müdürü, Ticaret Sicil Müdürlüğünde görevli memurlar ve diğer birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu servisin genel işleyişini yapmak,

28.08.1998 tarih 23447 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticaret Sicil Tüzüğünde belirlenen; İş Çevresi, Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe, Tabi Olacağı Hükümler Sicil Muamelelerinin Tabi Olduğu Hükümler Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler,Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine getirmek,

Şükran ZEYTİNOĞLU GENÇ
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ

Nuray Turhan USTA- Yücel Yıldırım ODABAŞI - Emir Merter MELEK
TİCARET SİCİLİ MÜDÜR YRD.

Derya SEVİNÇ
TİCARET SİCİLİ TESCİL YETKİLİSİ


Tel : 0 (462) 326 80 70 - 2
Faks: 0 (462) 321 88 77

Birim E-Posta :
ticaretsicil@ttso.org.tr