ŞEHRİNDEN SATIN AL

  Yazı Boyutu - 14 +

Üretim, istihdam, ihracat kısaca ticaret ve sanayicilik önümüzdeki dönemde son derece zor bir konu olmaya devam edecek. Bu zorlu dönemde sıkışan şehir ekonomilerine nefes aldırmak her kesimin görevi olmalıdır. İş dünyası olarak, şehrimizdeki işletmeler adına kamu kurumlarımızdan bu olağanüstü dönemde taşın altına ellerini koymalarını bekliyoruz.

Covid 19 tedbirleri nedeniyle şehrimizde bir yılı aşkın süre kapalı ve hiçbir faaliyet gösteremeyen birçok işletmemiz var. Bu tek başına işletmelerimizin kaldırılabilecek bir sorun değildir. Şehir ekonomisi adına merkezi hükümetin aldığı tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarımızdan da beklentilerimiz var. En azından kamu kurumlarımız harcamalarında duyarlılık göstererek şehrimizdeki işletmelerimizden alımlarını yapmalarını öneriyoruz.

Şehir ticaretinde meydana gelen hasarı en aza indirgemek için kamu harcamalarında izlenecek politikalarla pozitif ayrımcılık yapılması zor durumdaki işletmelerimizin yeniden ekonomiye kazandırılmalarını sağlayacaktır.

İşletmelerimizi kurtarmada alınacak bu kararlar şehir ekonomimizin yönünü belirleyecektir. Bu politikalar devreye alındığında Covid 19 nedeniyle geçtiğimiz yıldan beri kilitlenen şehir ekonomisi rahatlayacaktır. Üretim, istidam başta olmak üzere ticaret ve sanayiyi hareketlendirecek ve ihracatımızı güçlendirecektir.

Covid 19 nedeniyle küresel alanda olduğu gibi şehir ekonomilerinde de kaynak sıkıntısı çekiliyor. Şehir ölçeğinde meydana gelen GSYİH ve istihdam kayıpları derin bir yaranın açılmakta olduğunun bir göstergesidir. Geride kalan bir yıllık süreçteki mevcut kayıplarımız unutulmadan ekonomide tahribata karşı yerinde yeni ve acil kaynaklar yaratılmalıdır.

Büyük krizlere karşı göstereceğimiz iyi yönetişim ile başarılı sonuçlar alabiliriz. Kamu özel sektör işbirliğinin şehir ekonomisinde üretimin sürdürülmesinde, istihdamın korunmasında, ihracatın artırılmasındaki ve sorunlarımızın dayanışma ruhu ile aşılmasını sağlayacaktır.

Kamu kurumlarımızın şehrimizdeki işletmelerimizden alım yapmaları durgunluğu sona erdirmeye yetmemekle birlikte en azından acilen gerekli olan kaynak sıkıntısının hızlıca hayata geçirilmesi şehir ekonomilerine yardım edecektir.

Bir kamu kurumunun bulunduğu şehrin ekonomisine pozitif ayrımcılık yaparak sahip çıkması gerekiyor. Şehir ekonomisinin canlandırılması için sorumluluk almak ve eyleme geçmemiz gerekiyor. Değişen ortama tam zamanında uyum göstererek şehir ekonomilerinin diri olmalarına katkı sağlamalıyız.