Kütüphane

  Yazı Boyutu - 14 +

TİCARİ DÖKÜMANTASYON MERKEZİ

1998 Yılının Temmuz ayına kadar kütüphane olarak hizmet veren birimimiz, bu aydan itibaren başlatılan çalışma ile “Ticari Dokümantasyon Merkezi”ne dönüştürülmüştür.

Yapılan çalışma sonucunda; kitap olarak 1980 sonrası, makale olarak 1997 ve sonrası baz tutularak toplam 4608 doküman taranıp sınıflandırılarak, içerdiği tüm bilgilerle bilgisayar programına kayıt olmuştur.

TOPLAM DOKÜMAN SAYISI: 4608 ( Süreli yayınlar, çeşitli kurumların rapor ve istatistikleri, Trabzon ve illerle ilgili dokümanlar hariç )

KİTAP: 1562

MAKALE: 2095

REHBER: 205

AB KONULU YAYINLAR: 746

TRABZON’A AİT YAYINLAR: 258 Merkezimizde kullanılan sistem tüm dünyada yaygın olarak kullanılan “Ticari Bilgi Sınıflaması” (Trade Informatıon Classıfıcatıon)dır. Bu sınıflama sistemi 1973 yılında ITC Belgeleme Servisi tarafından planlanmış, 1974’de gözden geçirilip test edilerek kullanıma sunulmuştur.

Trabzon ve çevresinin ekonomik ve ticari bilgi ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren merkezimizde dokümanlar:

"Konu, Ülke ve Ürün" olarak üç başlık altında sınıflandırılıp, numaralandırılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışma ile 170 konu, 123 ürün ve 105 ülkeyi içeren doküman hizmete hazır hale getirilmiştir. Bu sayılar süreli yayınların ve yeni basılan kaynakların sürekli taranıp, takip edilmesiyle her gün artmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı, TOBB, İTO, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yıllık raporları ve istatistikleri ve Türkiye’nin İllerine ait dokümanlar yukarıda gösterilen rakamların dışında bu bilgilere ek olarak sunulmaktadır.

Katalog sistemimize uygun olarak seçilen dokümanlar, sınıflama sisteminin özelliklerini içeren bir bilgisayar programına kayıt olmaktadır. Başta üyemiz işadamları olmak üzere ekonomik ve ticari konulara ilgi duyan herkese hizmet veren merkezimizde ayrıca Internet Kıraathanesi olarak ayrılan bölümde araştırmacılara ücretiz olarak bilgisayarlarda araştırma yapma imkanı sağlanmaktadır.

Kütüphanemizden yararlanmak isteyen araştırmacılara, o kimlik (nüfusu cüzdanı, ehliyet, öğrenci kimlik kartı vb.) bırakmaları halinde mevcut dokümanlar bir hafta süreyle ödünç olarak verilebilmektedir.

İlgili Kişi:

Eyüp ÇİMŞİTOĞLU
Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70
Faks : 0 (462) 321 88 77
E-posta : eyupcimsitoglu@ttso.org.tr