BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

  Yazı Boyutu - 14 +

Bilgi İşlem Sorumlusu Görev Tanımı

- 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendine verilen görevleri yapmak

- Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirmek

- Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının güvenliğini, sürekliliğini ve çalışabilirliğini sağlamak.

- Bilgi ve iletişim teknolojileri için satın alma gereksinimlerini belirlemek, gerekli araştırmaları yaparak teminini sağlamak.

- Teknolojik gelişmeleri takip ederek gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak.

- Bilgi güvenliği alt yapısının kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak.

- İşe yeni giren personele bilgi güvenliği, yazılımlar ve donanımlar hakkında oryantasyon eğitimleri vermek.

- Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısıyla ilgili “Yıllık Bakım Planı”nı hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

- Kuruma ait dijital verilerinin yedeklenmesi ve arşivlenmesi ile ilgili planlamaları yapmak ve uygulanmasını sağlamak.

- Online ve Hibrit etkinliklerin dijital moderasyonunu gerçekleştirmek.

- Birimiyle alakalı yazışmaların takip etmek.

- Birimin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, bunları DÖF formuna kayıt ederek KYT’ye bildirmek.

- Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek.


Göker ERSAN

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 251

Faks: 0 (462) 321 88 77

E-posta: goker@ttso.org.tr