KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ :

Kalite Yönetim Sisteminin, ISO 9001:2015 standardına uygun olarak etkin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygunluk açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur.
Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı firmayı temsil eder,
Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir. Kalite servisinin sorumlusudur.
TOBB Akreditasyon sorumlusudur.
Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek,
Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El Kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak,
Üye şikâyetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek,
Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
Kalite servisinin çalışmalarını koordine etmek,
Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve talimatların uygulanmasını sağlamak.


KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ ve AKREDİTASYON SORUMLUSU

Ahmethan KULAKSIZOĞLU


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 277
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: ahmethankulaksizoglu@ttso.org.tr