Geçiş Belgesi İşlemleri

  Yazı Boyutu - 14 +

Trabzon Ticaret ve Sanayi odamızca Rusya Federasyonu Geçiş Belgesi dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca Trabzon Limanı'ndan çıkış yapacak araçlar içiinde Bonus Geçiş Belgesi dağıtımına başlanmıştır.

Geçiş Belgesi Verilirken İstenen Belgeler

1- Dilekçe
2- TIR Karnesi veya Gümrük Çıkış Beyannamesi
3- Taşıt Kartı Aslı
4- Gemi Bileti Fotokopisi
5- Firma Kaşesi
6- En Son Geçiş Belgesi Aldığı Dağıtım Formu
7- Vekaletname

Sabri KÜÇÜK
TİCARET MÜDÜRÜ


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 240
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: sabrikucuk@ttso.org.tr