Akreditasyon Kurulu

  Yazı Boyutu - 14 +

1. GÖREVİ
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda Standardın verdiği görevleri ifa etmek.

2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM
Akreditasyon İzleme Komitesi

3. ÜST AMİRİ
Yönetim Kurulu

4. ALT KADROSU
KYT / Akreditasyon sorumlusu, Genel Sekreter ve diğer tüm birimler.

5. VEKALET DURUMU

6. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER
Akreditasyon İzleme Komitesi aşağıda ki belirtildiği şekilde 5 kişiden oluşur.
1-) Yönetim Kurulu Başkanı
2-) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye
3-) Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan)
4-) Genel Sekreter
5-) Akreditasyon Sorumlusu

7. GÖREV TANIMI
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ’ nin GÖREVLERİ
1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
4-) Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.
5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
Komitenin Raportörü Genel Sekreter’dir. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.
1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.
2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.
4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ
1-)  - Yönetim Kurulu Başkanı Erkut ÇELEBİ
2-)  - Yönetim Kurulu Üyesi Alper BEKTAŞ
3-)  - Meclis Üyesi Vedat MUHÇU
4-)  - Genel Sekreter Ali Rıza KUL
5-)  - Akreditasyon Sorumlusu Ahmethan KULAKSIZOĞLU