TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ : 

 • Üyelerin ithalat-ihracatla ilgili müracaat ve taleplerini kanun ve mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak,
 • Dış Ticaret ile ilgili her türlü kanun, kararname, yönetmelik ve sirküleri takip etmek, ve gerektiğinde ilgililere duyurulmasını sağlamak,
 • İhracat ile ilgili belge işlemlerini, dolaşım belgeleri işlemleri talimatına uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Üyelerin talepleri doğrultusunda, dış ticaretin bilincinin geliştirilmesi için istenen konularında seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonlar düzenlenmesini önermek ve bu organizasyonu Halkla İlişkiler birimiyle birlikte gerçekleştirmek, 
 • Tır sistemine dâhil olmak isteyen firmaların işlerini takip etmek, gerekli belgelerin alınmasını sağlamak, onay için Yönetim Kuruluna sunmak ve başvuruları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletmek,
 • TIR Sistemine dâhil olmuş, firmaların uygunluklarının takibini yapmak ve bilgisayara işlemek,
 • Sayısal Takograf Kartı işlemlerinin başvuruları almak ve takibini yapmak,
 • İhaleden önce birim fiyat (muhammen bedel) tespiti yapmak,
 • İhaleden sonra hak edişlerdeki asıl (kesinleşen) fatura tasdiklerini yapmak,
 • Devletin hüküm ve tasarrufundaki arsa arazi metrekare alım satım değer tespiti ve ecri misil ile irtifak hakları tespitini yapmak,
 • 5174 sayılı TOBB Kanununa göre, Odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini hazırlamak,
 • Fındık tahmini rekoltesinde odamız adına görev almak.
 • Rayiç fiyat tespitleri ile fatura tasdik işlemlerini Oda Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek, fiyat tespitlerini yapmak, ilgili evrakları dosyalamak ve muhafaza etmek,  
 • Emniyet Müdürlüğünden meclis üyeleri ile ilgili yapılan silah ruhsat soruşturmalarına bilgi vermek,
 • Gayrimenkullerin, satış, kiralama, ecri misil bedelleri konusunda araştırma yapmak ve bu konudaki yazışmaları gerçekleştirmek


Dış Ticaret Şubesi; 

Odamız bünyesinde faaliyet gösteren dış ticaret şubesi Türkiye’nin ve Trabzon’un dış ticaretinin ülke çıkarları doğrultusunda geliştirilmesi temel amacı ile ilgili mercilere önerilerde bulunmakta, dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları hakkında üyelerine, yerli ve yabancı iş çevrelerini bilgilendirmek, ilimiz dış ticaretinin ürün ve pazarlar yönünden çeşitlenmesine yardımcı olacak çalışmalar yürütmektedir.

Odamız Dış Ticaret biriminde ;

* Odamızın onayını gerektiren A.TR Dolaşım Belgesi , EUR.1 Dolaşım Sertifikası , ABC Menşe Şahadetnamesi , FORM A ( Özel Menşe Şahadetnamesi ) onaylarını gerçekleştirilmektedir.

* Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan, TIR Sistemine üye olan ve odamızdan hizmet alan üye firmaların ihtiyaçlarını karşılanmaktadır.

* Firmaların, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan Ata Karnesi ihtiyaçları karşılanmaktadır.

* Geçiş belgesi dağıtılmaktadır.

İhracat İşlemleri

TIR Karnesi İşlemleri
Ata Karnesi İşlemleri
Geçiş Belgesi İşlemleri
Sayısal Takograf İşlemleri 

Sabri KÜÇÜK
TİCARET MÜDÜRÜ 


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 240
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: sabrikucuk@ttso.org.tr

Piyasa Araştırma Şubesi;

 • İhaleden önce birim fiyat (muhammen bedel) tespiti yapmak,
 • İhaleden sonra hak edişlerdeki asıl (kesinleşen) fatura tasdiklerini yapmak,
 • Devletin hüküm ve tasarrufundaki arsa arazi metrekare alım satım değer tespiti ve ecri misil ile irtifak hakları tespitini yapmak,
 • 5174 sayılı TOBB Kanununa göre, Odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini hazırlamak,
 • Fındık tahmini rekoltesinde odamız adına görev almak.
 • Rayiç fiyat tespitleri ile fatura tasdik işlemlerini Oda Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek, fiyat tespitlerini yapmak, ilgili evrakları dosyalamak ve muhafaza etmek,  
 • Emniyet Müdürlüğünden meclis üyeleri ile ilgili yapılan silah ruhsat soruşturmalarına bilgi vermek,
 • Gayrimenkullerin, satış, kiralama, ecri misil bedelleri konusunda araştırma yapmak ve bu konudaki yazışmaları gerçekleştirmek,  

 

Ferda HACISALİHOĞLU
Piyasa Araştırma Memuru


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 228
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: ferdahacisalihoglu@ttso.org.tr