SANAYİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Yazı Boyutu - 14 +

GÖREVLERİ :

Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirküleri takip etmek, gerektiğinde duyurulmasını sağlamak,

Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı ve kapama işlemleri ile ilgili çalışmaları neticelendirmek, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaları gerçekleştirmek,

Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik seminer, eğitim programı, panel, konferans vb. organizasyonlar düzenlenmesini önermek ve sağlamak,

Genel Sekreter tarafından Sanayi Şube Müdürlüğü’ne havale edilen yazılara cevap vermek, Hizmet karşılığı alınacak ücretleri muhasebe servisine bildirmek,

Sanayi Şube Müdürlüğü ve diğer Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlanması ve bu servisin genel işleyişinden sorumludur,

Fire ve zayiat oranları ile ilgili gelen talepler için gerekli araştırmayı yapar Genel Sekreterliğin, Meslek komitesinin be yönetim kurulunun onayına sunar ve onay alındıktan sonra yazıları cevaplar. Fire oranları ile ilgili alınan kararların kayıtlarını tutar.

Sanayici üyelerin ihtiyacı olabilecek her türlü bilgiyi talep halinde vermek veya elde edilmesini kolaylaştırmak için çalışmak,

Firmalardan gelen talep doğrultusunda; ekspertiz raporu, yerli malı belgesi, fiili sarfiyat belgesi,   kapasite raporu, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit belgesi ve bunlar gibi teknik belgeleri gerekli araştırma ve incelemeleri yaparak, mevzuatlara uygun şekilde tanzim etmek, raportör olarak tasdik etmek. 


Emre BOZALİOĞLU
SANAYİ ŞUBE MÜDÜRÜAdres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 267
Faks: 0 (462) 321 88 77
Email : emrebozalioglu@ttso.org.tr