AKREDİTASYON

  Yazı Boyutu - 14 +

Akreditasyon; “Bir kuruluşun, belli kriterlere göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir”.

Kalite; Kalite kısaca, müşteri memnuniyetinin bir sonucudur ve gerekli şartlara, ilk defasında, zamanında ve her defasında uymaktır diye tanımlanabilir. Kalite Yönetim Sistemi ise; bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli sistemdir.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2005 Nisan ayında TSE tarafından denetime tabi olmuş ve hizmet alanında ISO–9000 Kalite Belgesi almıştır.

TOBB’un, İngiltere Odalar Birliğinin işbirliği ile 2001 yılından itibaren yürütmeye başladığı ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı ile birlikte sürdürülen proje çerçevesinde; Türk oda sistemi için oldukça önemli olan “Kalite Stratejisi” çalışmalarını içermektedir.

Akreditasyon’un Amacı; Odalarımız/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

I. Dönemde 10 oda ve II. Dönemde 14 oda akredite edilmiştir. Daha sonra, Türk Loydu Vakfı işbirliği ile devam ettirilen III. Dönemde 14 oda akredite edilmiş olup, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın da içerisinde bulunduğu dönemde toplam 38 oda akreditasyon sistemine katılmıştır.

2017 yılına gelindiğinde akredite Oda/Borsa sayısı 250 olmuştur.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 2006 tarihinde yapılan tetkikten sonra Akreditasyon Sistemine dahil edilmiştir.

Odamız 2006 yılında almış olduğu ve 2012-2015 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistem Belgesi ile 2005 yılında almış olduğu ve yine 2012-2015-2018 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile kalite ve akreditasyon standardı gereği hizmetlerine devam etmektedir.