PİYASA ARAŞTIRMA

  Yazı Boyutu - 14 +

Piyasa Araştırma Şubesi;

  • İhaleden önce birim fiyat (muhammen bedel) tespiti yapmak,
  • İhaleden sonra hak edişlerdeki asıl (kesinleşen) fatura tasdiklerini yapmak,
  • Devletin hüküm ve tasarrufundaki arsa arazi metrekare alım satım değer tespiti ve ecri misil ile irtifak hakları tespitini yapmak,
  • 5174 sayılı TOBB Kanununa göre, Odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerini hazırlamak,
  • Fındık tahmini rekoltesinde odamız adına görev almak.
  • Rayiç fiyat tespitleri ile fatura tasdik işlemlerini Oda Muamelat Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek, fiyat tespitlerini yapmak, ilgili evrakları dosyalamak ve muhafaza etmek,  
  • Emniyet Müdürlüğünden meclis üyeleri ile ilgili yapılan silah ruhsat soruşturmalarına bilgi vermek,
  • Gayrimenkullerin, satış, kiralama, ecri misil bedelleri konusunda araştırma yapmak ve bu konudaki yazışmaları gerçekleştirmek,  

 

Ferda HACISALİHOĞLU
Piyasa Araştırma Memuru


Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 228
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: ferdahacisalihoglu@ttso.org.tr