PROJE OFİSİ

  Yazı Boyutu - 14 +

Proje Ofisi Koordinatörü Görev Tanımı

- 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak

- Genel sekreterlik tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirmek.

- Ofisin işleyişi ile ilgili tüm projelere ve süreçlere hâkim olmak.

- Ofisin yıllık iş akışını ve stratejisini planlamak ve koordine etmek.

- Verilecek eğitim, konferans, seminer, toplantı vb. organizasyonları planlamak ve gerçekleştirmek.

- Ofis danışmanı ile koordinasyonu sağlamak.

- Personeller arasında koordinasyonu sağlamak ve onları yönlendirmek.

- Ofisin faaliyetlerini denetlemek ve toplantılar düzenlemek.

- Proje raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek.

- Tespit edilen sorun, problem ve iş akışına engel faktörlere çözüm yolları aramak ve çözüme ulaştırmak. Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, bunları DÖF alın formuna kayıt ederek KYT’ye bildirmek.

- Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek.


Proje Uzmanı Görev Tanımı

- 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak.

- Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak zamanında yerine getirmek.

- Ofisin haftalık ve günlük iş akışlarını gerçekleştirmek.

- Sürekli olarak çeşitli hibe ve kredi kaynaklarını takip etmek ve raporlar hazırlamak.

- Proje yazmak, yürütmek ve yürütme konusunda destek vermek.

- Yürütülen projelerin bütçelerini hazırlamak.

- Projeler kapsamında yapılacak ödemelerinin, belgelerin hazırlanması, dosyalanması ve raporlanması.

- Proje kapsamında yapılacak alımlarda ihale şartnamelerinin hazırlanması, tekliflerin alınması ve ihale değerlendirme raporlarının tutulması.

- Projeler kapsamında yapılacak eğitim, toplantı, fuar vb. etkinliklerin düzenlenmesi ve duyurularının gerçekleştirilmesi.

- Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarının planlanması, duyurularının yapılması ve düzenlenmesini sağlamak.

- Uluslararası ikili iş görüşmeleri ve alım heyetleri organizasyon etmek.

- Dış Ticaret Raporu oluşturmak.

- Ülke Raporları oluşturmak.

- Bölgesel kalkınma projeleri geliştirmek.

- Sektörel kümelenme projeleri yazmak ve yürütmek

- Seminer, Konferans ve Çalıştaylar düzenlemek.

- Yurtdışından gelen işbirliği talep ve tekliflerini firmalara iletmek, takibini yapmak, firmalara işbirliği profili hazırlamak.

- Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici faaliyetleri önermek, bunları DÖF formuna kayıt ederek KYT’ye bildirmek.

- Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek.


Cengizhan Sungurlu

Proje Ofisi koordinatörü

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 276

Email : cengizhansungurlu@ttso.org.tr


Elif Duman

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 270

Email : elifduman@ttso.org.tr


Seda Hindistan

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 282

Email : sedahindistan@ttso.org.tr


Ahmethan Kulaksızoğlu

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 277

Email : ahmethankulaksizoglu@ttso.org.tr


Mümin Gençoğlu

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 273

Email : mumingencoglu@ttso.org.tr


Hüseyin Emrah Kaba

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 280

Email : emrahkaba@ttso.org.tr


Damla Bayram

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 268

Email : damlabayram@ttso.org.tr


Kübra Kürkçü

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 269

Email : kubrakurkcu@ttso.org.tr


Belemir Birinci

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 258

Email : belemirbirinci@ttso.org.tr


Dilara Demircioğlu

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 265

Email : dilaradevecioglu@ttso.org.tr


Gözde Yılmaz

Proje Uzmanı

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:85 61200 / TRABZON

Tel : 0 (462) 326 80 70 - 278

Email : gozdeyilmaz@ttso.org.tr