İş Makineleri Tescil Belgesi

  Yazı Boyutu - 14 +

İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.


İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer

Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.


İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.


İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


İş Makinesinin Tescil Edilmesi için İstenen Belgeler:

1-Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben Dilekçe 

2-İş Makinası Sahiplik belgesi;

a)Sıfır araçlar için Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak Gümrük Giriş Beyannamesi ve Gümrük Vergisinin ödendiğine dair Makbuz) *Teknik Belge 

b)İkinci el araçlar için Noter Satış Sözleşmesi(Noter tarafından iptal edilen Tescil Belgesi Sözleşmeye eklenecektir.)

NOT: Sahiplik belgelerinin Aslı veya Noter Tasdikli sureti kabul edilir.

3- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak Sahiplik Belgesi.

4-İmza Sirküleri/Beyannamesi veya Vekaletname

5-Oda harcı olarak 785 -TL. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılır. 


İş Makinesi Tescili İle İlgili Önemli Bilgiler

1. İş Makinesi alımları yapıldıktan sonra kanunen tescil edilmek zorundadır.

Sıfır Makineler için 90 gün

2. Sahiplik ile ilgili istenen belgeler sunulamadığı takdirde mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (TC Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesi)

Sahiplik belgesinde …. Firmasına/kişisine ait olduğu bilgisi ve teknik belge yer almalıdır.

3. İthal edilen iş makinelerinde mutlaka Teknik Belge (Makine Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen) bulunmalıdır.


Emre BOZALİOĞLU
SANAYİ ŞUBE MÜDÜRÜ

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 267
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: emrebozalioglu@ttso.org.tr