Yerli Malı - İmalat Yeterlilik Belgesi

  Yazı Boyutu - 14 +

İmalat Yeterlilik Belgesi:

Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.   Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.


Yerli Malı Belgesi:

Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecektir.


Başvuru İşlemi:

• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Sanayi Müdürlüğüne yapılır.

• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.


Emre BOZALİOĞLU
SANAYİ ŞUBE MÜDÜRÜ

Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 61200 / TRABZON
Tel : 0 (462) 326 80 70 - 267
Faks: 0 (462) 321 88 77
E-posta: emrebozalioglu@ttso.org.tr