Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler

  Yazı Boyutu - 14 +

Bakanlığımızın ilgi yazısı ile; sanayinin ihtiyaç duyduğu test, analiz, kalibrasyon ve araştırma hizmetlerini sunan kamu, üniversite ve özel sektör laboratuvar, merkez ve araştırma altyapılarına ilişkin bilgileri içeren Laboratuvar ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (LABS)'ne https://labs.sanayi.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmekte olduğu bildirilmiştir.