BM Satın Alma Semineri

  Yazı Boyutu - 14 +

New York Ticaret Ataşeliğimiz tarafından iletilen bir yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Daimi Temsilciliğimizden alınan elektronik posta mesajına atfen, BM'nin Satın Alma Birimi tarafından yayımlanan bir seminer duyurusu hakkında bilgi verilmektedir. Söz konusu duyuru kapsamında; BM Sekreteryasına bağlı olarak faaliyet gösteren Satın Alma Birimi'nin BM Barışgücü misyonunun bulunduğu ülkelerde ve bölgelerde yapılacak başta gıda ve su olmak üzere mal ve hizmet (catering, depolama vb) satın alımına yönelik olarak yerel firmalara bilgi vermek üzere seminer düzenleneceği ifade edilmekte olup, BM'nin bu kapsamdaki satın alımının yıllık yaklaşık 300 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu ve konuya ilişkin olarak https://www.un.org/Depts/ptd/rations bağlantısından ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği belirtilmektedir.

İlaveten, anılan seminerin 7 Mart 2024 tarihinde hibrit (New York'da fiziken ve online) olarak düzenleneceği, ilgilenen firmalarımızın duyuruda belirtilen https://forms.office.com/e/G0HRHR4JrU bağlantı üzerinden kayıt yaptırmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Söz konusu seminerin ilgili üyelerinize e-posta ile duyurulması ve ilave bilgi için New York Ticaret Ataşeliğimiz ile (newyork@ticaret.gov.tr) iletişim kurmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.