Kırsal Kalkınma Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi

  Yazı Boyutu - 14 +

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ve 1/6/2021 tarihli ve 4046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar" hükümleri ile ilgili, 2023/5 No'lu Tebliğ ve Uygulama Rehberi yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

   
EK 1_6.pdf [74 KB]