Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Ön Başvuru Süresi

  Yazı Boyutu - 14 +

İlgi : Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (Bilgi - Belge Merkezi Şube Müdürlüğü)'nün

27.07.2022 tarihli ve E-88949471-030.03-2741598 sayılı yazısı.

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamakiçin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) geliştirilen ve Bakanlığımızca sanatçı tanıtma kartı verilen veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterine kayıtlı kişilerin sahip olduğu işletmeler ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesinde yeralan imalata yönelik meslek kolları da KOSGEB'in desteği ile ilgili yazı ekte gönderilmiştir.

 

   
EK 1_3_1.pdf [120 KB]
Yaayan_Kltr_Miras_letmeler_Destek_Program_n_Bavuru_Sresi.pdf [187 KB]