Verimlilik Proje Ödülleri yarışması

  Yazı Boyutu - 14 +

Bakanlığımızca, verimlilik uygulamalarının başta işletmeler olmak üzere toplumun her kesiminde bilinmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak 2014 yılından itibaren Verimlilik Proje Ödülleri yarışması düzenlenmektedir.

Trabzon iline yönelik olarak 27.06.2022 Pazartesi günü 14.00-15.00 saatleri arasında aşağıda bağlantı adresi verilen Verimlilik Proje Ödülleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Verimlilik Proje Ödülleri yarışma süreciyle ilgili hazırlanan Verimlilik Proje Ödülleri Afişi de Ek'te yer almaktadır. Kurumlarınızdan toplantıya iştirak edebilecek olan temsilcinizin iletişim bilgilerinin stmtrabzonil@sanayi.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

   
2022_Yili_Verimlilik_Proje_Odulleri_Afisi.pdf [200 KB]