UR-GE PROJE YÖNETİCİSİ İSTİHDAMI DUYURUSU

  Yazı Boyutu - 14 +

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında yürütülmekte olan Trabzon İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörü UR-GE Projesi'nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile personel alınacaktır.


Genel Nitelikler:

- 4 yıllık üniversite mezunu olmak,

- YDS minimum 70 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğeri yabancı dil puanı almış olmak, İyi derecede konuşma yeteneğine sahip olmak

- Proje yönetimi, küme yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri ile sektör/bölge ve dış ticaret alanında deneyim sahibi olmak,

- Yurt içi ve yurt dışı seyahat engelinin olmaması, yurtdışına seyahat edebiliyor olmak,

- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ya da en az 2 yıl tecilli olmak,

- Ofis programlarına hâkim olmak,

- Araştırma ve analiz yeteneğine sahip olmak,

- Raporlama yeteneğine sahip olmak.


İş Tanımı:

- Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

- Projenin yurtdışı pazarlama faaliyetleri olan Ticaret heyeti, fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak

- Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere ön yazışmaları yapmak,

- Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

- Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek, yerinde bağlantılar kurmak (yurt içi ve yurt dışı)

- Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

- Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

- Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek


Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

- Özgeçmiş

- Diploma ya da Mezuniyet belgesi örneği

- YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eş değeri kabul gören yabancı dil belgesi


İstihdamı uygun görülen adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

- Nüfus Cüzdanının fotokopisi

- SGK hizmet dökümü

- Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi örneği

- YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi

- Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları

- Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu

- Erkek adaylardan için terhis / tecil belgesi,

- Sabıka kaydı,

- İkametgâh

- 2 (iki) adet fotoğraf


Belgelerin aslı seçim yapıldıktan sonra istenilecektir. Aslı olmayan evraklar geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi 09.07.2022 dir.


Başvuru sırasında gerekli olan tüm belgeleri projeofisi@ttso.org.tr mail adresine iletiniz.