Tasfiye Bekleme Sürelerinde Düzenleme

  Yazı Boyutu - 14 +

TRABZON TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'nden

7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 6 Kasım 2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un 17. maddesi ile 6102 sayılı TTK'nın 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan "altı" ibareleri "üç" şeklinde değiştirilmiş olup;

Anonim ve Limited şirketlerin ve kooperatiflerin tasfiyesindeki bekleme süresi altı ay dan üç aya indirilmiştir.

Kanunun ilgili maddesi;

4. Tasfiye sonucu dağıtma

MADDE 543

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme üç ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

şeklinde olmuştur.

06/11/2021 tarihinden önce tasfiyesi başlayan şirketlerde bu süre "Tasfiyeden Dolayı Alacaklılara Çağrı ilanı" duyurusunda belirtilmiş bulunan altı ay veya bir yıl olarak devam edecektir. Bu süre dolmadan tasfiye kapanış kararı alınıp, tescili yapılamayacaktır.

Kooperatiflerin ve şirketlerin ana sözleşmelerinde tasfiye ile ilgili süre hükmü bulunması halinde tasfiye işlemi için ana sözleşmelerindeki süreyi esas almaları gerekmektedir.