Ortak Küme Girişimleri

  Yazı Boyutu - 14 +

AB tarafından uygulama süreci başlayan Tek Pazar Programı (2021-2027), 03 Mayıs 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Programın ana bileşenleri arasında yer alan "KOBİ'lerin rekabet gücünün güçlendirilmesi" bileşeni, COSME-İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı'nın devamı niteliğindedir. Tek Pazar Programı'na ulusal katılım müzakereleri devam eden ülkeler arasında yer almamız nedeniyle açılan çağrılara ülkemizce başvuru yapılabilmektedir.

Program kapsamında açılan "Ortak Küme Girişimleri (EUROCLUSTERS) Çağrısı" proje teklif çağrısı için kümelerin desteklenmesi alanında elde edilen olumlu tecrübeyi, küme organizasyonlarının farklı kurumlarla işbirliği temeline dayanan Ortak Küme Girişimleri'nin kurulması ile sürdürmeyi amaçlamaktır.

Söz konusu çağrıya yönelik olarak, ekli gündem doğrultusunda 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde, online eğitim düzenlenecektir. Eğitime, https://cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgiler girilerek katılım sağlanacaktır.

Çağrı için özet bilgiye; https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-cagrilari, detaylı bilgiye ise https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals adresi aracılığıyla ulaşılabilir.