Karadağ´da Yatırım ve İş Olanakları

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 18.10.2021 tarihli ve 84403118-720-9345 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Karadağ Dışişleri Bakanlığı ile Karadağ Ekonomi Odası tarafından hazırlanan "Karadağ'da Yatırım ve İş Olanakları" başlıklı dokümanın bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

 

   
Karadag_da_Yatirim_ve_Is_Olanaklari.pdf [2 MB]