Avukatlar İçin Duyuru

  Yazı Boyutu - 14 +

Odamızca iş dünyasında yaşanan hukuki sorunları, mahkemeye taşımadan daha kısa sürede çözüme ulaştırmak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile birlikte "Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi" kurulmuştur. 

Merkezimizde birlikte çalışmak üzere, aşağıda belirtilen niteliklere haiz Avukatlardan oluşan Arabulucu Listesi oluşturulacaktır. Odamızla birlikte çalışmak isteyen Avukatlar "https://tobbuyum.com.tr/arabuluculuk_liste.php" linkinden başvuru yapabileceklerdir. 

 

Aranan Şartlar :

1- Mesleğinde en az 10 yıl tecrübe sahibi olması,

2- Arabuluculuk Siciline en az 3 yıldır kayıtlı olması,

3- Arabuluculuk ile ilgili en az 20 başarılı dava dosyası bulunması.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.