YANGIN SEL FELAKETİ YARDIM KAMPANYASI

  Yazı Boyutu - 14 +

Malumunuz olduğu üzere, son zamanlarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları nedeni ile 04.08.2021-3226 sayılı yazımız doğrultusunda yardım kampanyası başlatılmış; daha sonra sel felaketi için de toplanacak yardımlar bu kampanyaya dahil edilmiştir.

Söz konusu kampanyaya gösterilen yoğun ilgi üzerine Ankara Valiliği'nden alınan izin ile kampanyanın süresi 01.10.2021 tarihinde son bulacak şekilde 1 ay uzatılmıştır.

Diğer taraftan, kurumlar vergisi mükelleflerinin 13.08.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4372 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile açıklanan yardım kampanyası kapsamında yapmış oldukları bağışlarm Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasırun (e) bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu nedenle tüzel kişilerin göndereceği yardım için dekonta mümkün olduğunca adres ve telefon numaralarını eklemesi gerekmektedir. 

 

   
Yangin_Sel_Felaketi_Yardim_Kampanyasi_hk..pdf [292 KB]