Fas´ta Boya ile ilgili Bazı Standartların Zorunlu Hale Gelmesi

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 16.06.2021 tarihli ve 61828824-100- 5797 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Fas Standartlar Enstitüsü (İMANOR) tarafından boya eşyasının kurşun içeriği ve bütün ağır metallerin varlığı veya yokluğu ile mevcut metallerin miktarlarının belirtilmesine dair uygulamaların yürürlüğe konduğu belirtilmiştir. Yazıda devamla, İMANOR ile konu hakkında iletişime geçildiği ve ilgili kurumdan alınan bilgiye göre, bahsi geçen standartların dokümanlarına belirli bir ücret ödeyerek enstitünün web sitesinden (https://www.imanor.gov.ma/) ulaşılabileceğine dair bilgi alındığı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

 

   
Fas_ta_Boya_ile_ilgili_Bazi_Standartlarin_Zorunlu_Hale_Gelmesi.pdf [560 KB]