Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları Girişimi Destek Başvurusuna Yönelik Çalıştay

  Yazı Boyutu - 14 +

KOSGEB, COSME -Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programının ulusal koordinatörüdür ve IPA Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen COSME Türkiye Projesi'ni yürütmektedir. Proje çerçevesinde COSME'nin dört ana bileşeni altındaki araçlar için tanıtım/bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

EDEN ağı (The European Destinations of Excellence ), Avrupa düzeyinde sürdürülebilir turizmde iyi uygulamaların paylaşılmasını ve ödüllü destinasyonlar arasında iletişimi teşvik eden bir platformdur. Ağ, destinasyonların sürdürülebilir turizmi geliştirme modellerini benimsemeyi teşvik eder. Bugüne kadar 27 Avrupa ülkesinden 350'den fazla EDEN destinasyonunun üye olduğu EDEN ağı, sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en büyük ağıdır.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen EDEN 2022 - Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonu Yarışmasına nüfusu 25.000 - 100.000 arasında bulunan destinasyonlar için destinasyonu yasal olarak temsil etme yetkisine sahip temsilciler tarafından başvuru yapılabilecektir.

EDEN 2022 yarışması kapsamında gerçekleştirilecek olan çalıştay 02 Haziran 2021 tarihinde online bir platform aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Eğitimde uygunluk kriterleri, başvuru belgelerinin hazırlanması, başvuru platformuna kayıt, desteğin finansal ve operasyonel kapsamı konuları işlenecektir.

İlgili etkinliğe kayıt için: https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-programi-eden-2022-avrupa-mukemmeliyet-destinasyonlari-girisimi-destek-basvurusuna-yonelik-calistay-02-haziran-2021/

Çalıştay tarihi: 02 Haziran 2021 Saati: 10.30 - 16.00