Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Uzaktan Eğitim Programları Hakkında

  Yazı Boyutu - 14 +

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitim ve Öğretime Katkı sağlayarak toplumun çeşitli kademelerinde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve hizmet içi eğitimler ile mevcut çalışanların niteliklerinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda bireylerin mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak adma kurumumuz uzman akademisyenler tarafından mevcut sorunlar ve ihtiyaçlar ele alınarak Sağlık, Mesleki ve Kişisel Gelişim konularına Uzaktan Eğitim Metodu ile hazırlanan sertifika programlarına ait kayıt işlemleri yapılmış ve eğitim süreçleri başlamıştır.

 

   
Uzaktan Egitim Programlari Hk.pdf [1001 KB]