Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

  Yazı Boyutu - 14 +

Bilindiği üzere, 2573 sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında, şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmektedir.

30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3462 sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan UR-GE Projelerinde düzenlenecek sanal yurt dışı faaliyetleri destek kapsamına alınmıştır.

Bu çerçevede, anılan Karar ve bu kapsamda hazırlanan 2573 sayılı "Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ve ekleri Bakanlık web sayfasında yayınlanmıştır.

 

   
2573 Sayılı Karara İlişkin UUE Genelgesi.pdf [512 KB]