İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü

  Yazı Boyutu - 14 +

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 10.02.2021 tarih 1315 sayılı yazıda;


Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden Birliğimize intikal eden E-27488911-439.05- 00060527548 sayılı ;detayları EK'li yazıda yer alan,Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine aktarım yapılması ile ilgili hususun taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretiyle iştigal eden tüm işletmelere duyurulur.

 

   
Ikinci El MKT Ticareti Ve Tasinmaz Ticareti Bildirim Yukumlulugu.pdf [1 MB]