Askıya Alma Sistemi Hakkında

  Yazı Boyutu - 14 +

Sanayicilerin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin, her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ve üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde tarife kontenjanı başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmıştır.


Bu çerçevede; AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından, 01.01.2021 dönemi için Covid-19 pandemisi sebebiyle corona virüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma /kota başvurularının süresini uzatma kararı alınmış olup, 01.01.2021 dönemi için firmaların T.C. Ticaret Bakanlığı'na en geç 24.04.2020 Cuma gününe kadar askıya alma / kota başvurusunda bulunması gerekmektedir.


Ayrıca, başvuruların işleme konulabilmesi için, https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinde yer alan başvurulara ilişkin formlar dahilinde 24.04.2020 Cuma gününe kadar evrak kayıt numarası alınması gerekmektedir.


2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ'e (İthalat: 2020/18) ilişkin yapılacak olan başvurulara yönelik irtibat kurulacak kişilerin iletişim bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Gereğini rica ederiz. 


Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

 

Fundagül BACI Uzman

Tel: 0 312 204 91 46

E-posta: bacif@ticaret.gov.tr


Burak AVCI Uzman

Tel: 0 312 204 91 89

E-posta: avcib@ticaret.gov.tr


Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:


Muhammet HARTAVİ Uzman

Tel: 0 312 204 95 84

E-posta: hartavim@ticaret.gov.tr


F. Hilal YÜNEY Mühendis

Tel: 0 312 204 92 96

E-posta: yuneyf@ticaret.gov.tr


Gülbiz SEMİZ Uzman Yrd.  

Tel: 0 312 204 99 63

E-posta: semizg@ticaret.gov.tr