AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT ÇAĞRISI

  Yazı Boyutu - 14 +

Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören yeni bir strateji ortaya konmuştur. Bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020'de Ufuk2020 Programı kapsamında "Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının(European Green Deal Call)" açılması beklenmektedir.


Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrupa'nın iklim ve çevre ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere aşağıdaki 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir.


ÇAĞRI ALANI 1: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE: ORTAK KESİŞEN ALANLAR

ÇAĞRI ALANI 2: TEMİZ, ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENLİ ENERJİ

ÇAĞRI ALANI 3: TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN SANAYİ

ÇAĞRI ALANI 4: ENERJİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİ SAĞLANMIŞ BİNALAR

ÇAĞRI ALANI 5: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI ULAŞIM

ÇAĞRI ALANI 6: BAHÇEDEN SOFRAYA

ÇAĞRI ALANI 7: EKOSİSTEM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

ÇAĞRI ALANI 8: SIFIR KİRLİLİK, TOKSİKLERDEN ARINMIŞ ÇEVRE

ÇAĞRI ALANI 9: AVRUPA ARAŞTIRMA ALT YAPILARINA DESTEK İÇİN BİLGİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ÇAĞRI ALANI 10: VATANDAŞLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ARINDIRILMIŞ BİR AVRUPA'YA GEÇİŞ İÇİN HAZIRLANMASI

ÇAĞRI ALANI 11: AFRİKA VE AKDENİZ İLE ORTAKLAŞA TEMİZ ENERJİ GEÇİŞİNİ VE ERİŞİMİNİ HIZLANDIRMAK


Söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabileceklerdir.


Söz konusu çağrılar kapsamında desteklenecek alanlar ve çağrı koşulları ekteki dokümanda yer almaktadır.

 

   
Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı Alan Ve Konuları.xls [135 KB]