Mediterranean Building Exhibition Hk

  Yazı Boyutu - 14 +

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 29.07.2020 tarih 6546 sayılı yazıda;

Tunus Büyükelçiliği'nden alınan 28.07.2020 tarihli ve 273 sayılı yazısına istinaden;

Tunus'un Ankara Büyükelçiliğinden alınan ilgili yazıda, Tunus'ta 3-6 Mart 2021 tarihlerinde, "Mediterranean Building Exhibition(MEDIBAT)" adlı etkinliğin gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu etkinliğin, ekolojik yapılar ve yeni yapı teknolojilerin sunulmasına imkan vereceği ve bu alanda faaliyet gösteren firmaları bir araya getirerek iş birliği fırsatlarını geliştireceği ifade edilmektedir. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek fuara ek olarak, Ekonomik, Bilim, Yenilik ve Girişimcilik Forumları, iş toplantıları ve workshopların da düzenleneceği bildirilmektedir. Bu çerçevede, bahsi geçen etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere https://www.salon-medibat.com/en/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

 

   
Mediterranean Building Exhibition Hk._723365_96645.pdf [549 KB]