Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'den alınan 22.07.2020 tarih ve 6366 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 17.07.2020 tarihli ve 55933913 sayılı yazı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Gümrük Bölgesine yolcu beraberinde getirilen numune, sergi ve fuar eşyalarının veya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarılan söz konusu numune eşyaların "Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu" ile yapılabilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi verilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

   
27 7 2020_15 23 57_96537.pdf [751 KB]