2020/17 Sayılı Genelge

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi : TOBB'den alınan 20.07.2020 tarihli ve 6245 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazıda, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere "YYS Elektronik Başvuru İşlemleri" konulu 2020/17 sayılı Genelge'nin hazırlandığı belirtilmiştir. Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuz "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler" adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.