Yeni Normların Egemen Olduğu Ortamda Liderlik

  Yazı Boyutu - 14 +

Gerçek lider kendisini kriz dönemlerinde ortaya koyar.

Stres verici bir durumla karşılaşmak, herkesi farklı etkiler. Yöneticinin kriz karşısında kendi algısını referans almayıp, ekip üyelerinin özel durumlarını anlaması ve bunlara ilgi göstermesi gerekir. Kriz dönemlerinde kuruma egemen olan olumsuzluk, kötümserlik ve karamsarlık havasını dağıtmak için örnek olmak yöneticilerin sorumluluğudur. Yöneticinin doğru davranması, en zor zamanlarda bile insanların içlerindeki iyiyi ortaya çıkartmasına, uygun olmayan davranışlar ise iyi zamanlarda bile performans düşüklüğüne neden olur. Bu eğitimde katılımcılar, bu kriz dönemini çalışanların birbirlerine ve kuruma bağlılığı için bir fırsat olarak kullanma becerisini kazanma yolunda önemli iç görüler edinecek, normların değiştiği bir dünyada zihniyet değişikliğini kolaylaştıracak bir bakış açısı kazanacaktır.


Prof. Dr. Acar BALTAŞ

Psikolog | Akademisyen | Eğitimci

Yazar | Yönetim Danışmanı


Kayıt için: https://bit.ly/ValoremTeam

28 Temmuz 2020 Salı 21:30

Meeting ID: 859 9073 1808


 

    Fotoğraf Galerisi