İhale İçin Niyet Beyanı

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ

iİlgi: TOBB'nin 20.07.2020 tarih ve 6254 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Birliğimize iletilen, Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından gönderilen bir yazıya atfen, Mozambik'te faaliyet gösteren Güney Afrika Merkezli Sasol firmasının boru hattı inşası için kaplanmış boru alımına yönelik ilan ettiği niyet beyanı ilanı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

 

   
İhale İcin Niyet Beyanı_715924.pdf [344 KB]