Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Fransa

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi: TOBB'nin 20.07.2020 tarih ve 6299 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" toplantıları düzenlendiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda yazıda devamla, 21 Temmuz 2020 Salı günü 15.00-16.30 saatleri arasında Fransa'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz ile ülkede yerleşik iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılımıyla e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

İlgili toplantı afişi ve katılım linki tarafınıza ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

 

   
Tic_fransa.pdf [224 KB]