VERBİS´e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

  Yazı Boyutu - 14 +

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 23.06.2020 tarih ve 5362 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda VERBİS'e son kayıt süreleri sizlerden gelen talepler üzerine Birliğimizce yapılan etkin girişimler sonucu aşağıdaki tabloda yer alan şekilde uzatılmıştır.Veri Sorumluları

Başlama

Tarihi

Son Tarih

UZATILAN

TARİH

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

 

01.10.2018

 

30.06.2020

 

30.09.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları

01.10.2018

30.06.2020

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları

 

 

01.01.2019

 

 

30.09.2020

 

 

31.03.2021

Kamu kurum ve Kuruluşu veri sorumluları

 

01.04.2019

31.12.2020

31.03.2021


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla