2020/10 Sayılı İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Genelgesi

  Yazı Boyutu - 14 +

Sayın Üyemiz;

İlgi : 15.04.2020 tarihli ve 53904587 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı. 

İlgi'de kayıtlı yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı I. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir.

Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan "İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri" konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna "https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler' adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Saygılarımızla