Fas´ta Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi

  Yazı Boyutu - 14 +

İlgi: TOBB'nin 21.04.2020 tarih ve 3914 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 Gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douanière) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.