TTSO BİLGİLENDİRME - 5

  Yazı Boyutu - 14 +


Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Ücretler en az 3 ay İşsizlik Sigortasından

Kamu-İşveren-Çalışan Birlikte Amaç İstihdamı Korumak


Covid-19 salgını yüzünden; İşyerinizi kapatmak, faaliyetlerinizi azaltmak, veya durdurmak zorunda mı kaldınız?

Cevabınız «EVET» ise ücretleri devlet ödüyor

Mevcut çalışanlarınızı işten çıkarmayın!

Mevcut çalışanlarınıza ücretsiz izin vermeyin!

İhtiyacınız olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde


Hangi İşletmeler Faydalanabilir?

İşyerinin tamamında veya bir bölümünde en az 4 hafta süreyle faaliyetine ara verenler

İşyerinde çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltanlar

 

Çalışma Süresinin Azaltılması Nedir?

Günlük çalışma saatlerinin düşmüş olması

Çalışanların bölümler halinde gün aşırı, haftalık veya 15 günlük periyotlarla münavebeli çalışması

İşin niteliği dikkate alınarak zaman aralığı işverence belirlenmiş azaltılmış çalışma sürelerinin uygulanması


Hangi Çalışanlar Faydalanabilir?

Son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olanlar

Başvurulan işyerinde son 60 gün hizmet akdine tabi olarak çalışanlar


Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

Başvuruyu işveren yapar

İşyerinin covid-19'dan olumsuz etkilendiği veya etkileneceği gerekçesiyle kısa çalışma talep edilir

Kısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini kayıtlı olduğu Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğünün veya biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışma başvurusu yapılır

İşverenin birden çok işyeri olması halinde, her bir SGK numarası için ayrı ayrı başvuru yapması gerekir


Kısa çalışma Ödeneğine başvuru kolaylaştırıldı,


Gerekli Evraklar

Kısa çalışma talep formu

Kısa çalışma uygulanacak çalışan listesi


Talep Edilmesi Halinde Sunulacak Evraklar

Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair belge

Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler

Ücret bordroları, Puantaj kayıtları

Üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair belgeler


Çalışana Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar Ödenir?

Günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı ödenir

Son on iki aylık prime esas kazançların ortalaması dikkate alınarak hesaplama yapılır

Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez

Tamamen faaliyeti durdurulanlar için ödenecek asgari miktarı 1.752 TL azami miktarı 4.381 TL'dir


Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler

Ödeme her ayın beşinde çalışanın hesabına yapılır

İşverenin Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan ödeme dışında çalışanına bir yükümlülüğü kalmaz

İşveren dilerse işçinin ücreti ile ödenen kısa çalışma ödeneği arasındaki farkı işçiye ödeyebilir

Fark ödeyecek işveren, SGK'ya «0» gün ve matrah bildiriminde bulunur

Bildirilen ücret için SGK Primi ve vergisi kesintisi yapılır


Bilinmesi Gereken Diğer Önemli Bilgiler

Kısa çalışmanın işyerinde çalışma süresi azaltılarak uygulanması halinde kısa çalışma ödeneği çalışılmayan süreye orantılı olarak ödenir

Kısa çalışma uygulaması işçinin onayına tabi değildir

Kısa çalışma döneminde haklı nedenle fesih hariç işçi çıkartılmaması esastır


Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 aydır

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 3 ay daha uzatabilir

Zorlayıcı (mücbir) sebeple işçinin çalışamaması halinde kısa çalışmanın başladığı ilk hafta işveren yarım ücret ödemekle yükümlüdür

Kısa çalışma ödeneği bu sürenin bitiminden itibaren başlamaktadır

 

Detaylı Bilgi İçin

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

https://www.iskur.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/kisa- calisma-odenegi 

   
Kisa Calisma Odenegi.pdf [514 KB]